HT Motors Baltic OÜ

Ärinimi HT Motors Baltic OÜ
Registrikood 12027398
Aadress Laki 16, 10621Tallinn
Telefon +372 5648 8805
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Hanno Velt
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus