Kambja Hoiu-Laenuühistu

Ärinimi Kambja Hoiu-Laenuühistu
Registrikood 10320674
Telefon 741 6237
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Linda Sossi
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
haiguskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus