Marju Kartus FIE

Ärinimi Marju Kartus FIE
Registrikood 12688237
Telefon 55545113
E-post marju.kartus@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Marju Kartus
Kindlustusandja Akciné draudimo bendrové „Gjensidige“ Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
muu varakindlustus
maismaasõidukite kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus