Marten Saarva

Eesnimi Marten
Perekonnanimi Saarva
Isikukood 38802182751
Aadress Asula 1b-19, 11312 Tallinn
Telefon 56571947
E-post saarvamarten@gmail.com
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus