Merle Vatter Kindlustusteenus

Ärinimi Merle Vatter Kindlustusteenus
Registrikood 11917055
Telefon 5023185
E-post merle.vatter@mail.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Merle Vatter
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
haiguskindlustus