Mobassurance OÜ

Ärinimi Mobassurance OÜ
Registrikood 11595781
Telefon +37129245684
E-post Gatis@mobassurance.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Gatis Kaleinis
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
muu varakindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus