Narva-Novel OÜ

Ärinimi Narva-Novel OÜ
Registrikood 12714682
Aadress Energia tn 1 Narva linn Ida-Viru maakond 20304
Telefon 55570444
E-post novelnarva@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Marina Vassiljeva
Kindlustusandja AS Inges Kindlustus
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
haiguskindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus