Nelly Kenkmann

Ärinimi Nelly Kenkmann
Registrikood 44704102728
E-post salva@salva.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Nelly Kenkmann
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus