NETIAGENTUUR OÜ

Ärinimi NETIAGENTUUR OÜ
Registrikood 12162274
Telefon 5100781
E-post lauri@kasemaa.eu
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Lauri Kasemaa
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
muu varakindlustus
garantiikindlustus
finantskahjude kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
krediidikindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus