OLGA MUUGA FIE

Ärinimi OLGA MUUGA FIE
Registrikood 14043705
Telefon 55912407
E-post olgamuuga@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Olga Muuga
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
tsiviilvastutuskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus