Osaühing EXTENDO INSURANCE

Ärinimi Osaühing EXTENDO INSURANCE
Registrikood 11388021
Aadress Harju maakond, Rae vald, Peetri alevik, Peetri tee 1-1, 75312
Telefon +372 600 33 14
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Kaido Tõnisson
Kindlustusandja Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
finantskahjude kindlustus