OÜ Ceseris

Ärinimi OÜ Ceseris
Registrikood 10628616
Telefon 56626300
E-post merka13@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Arvo Paalberg
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
tsiviilvastutuskindlustus