OÜ Gustaf Projekt

Ärinimi OÜ Gustaf Projekt
Registrikood 10105131
Aadress Ringi tn 54-9 Pärnu 80012
Telefon 58534222
E-post kpitk0011@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Kai Pitk
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus