OÜ Halinga Keskus

Ärinimi OÜ Halinga Keskus
Registrikood 10221759
Telefon 56266167
E-post risto.asianajotoimisto@mail.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Risto Johannes Pehkonen
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
haiguskindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus