OÜ Trinity Capital

Ärinimi OÜ Trinity Capital
Registrikood 10922210
Telefon 5177722
E-post veisson@mail.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Tanel Veisson
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
maismaasõidukite kindlustus