OÜ Twen-Trans

Ärinimi OÜ Twen-Trans
Registrikood 10115193
Telefon 6462140
E-post info@twen-trans.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Ivan Barakov
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus