OÜ VIP Reisid

Ärinimi OÜ VIP Reisid
Registrikood 10087284
Aadress Pärnu mk Häädemeeste v Piirumi k Nurka 86507
Telefon 50719766
E-post vip@vipreisid.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Katrin Virkus Sule
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus