Perereisid OÜ

Ärinimi Perereisid OÜ
Registrikood 10164122
Telefon +372 6313645
E-post pere@kiirtee.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Edda Merike Pelt
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
haiguskindlustus
õnnetusjuhtumite kindlustus
finantskahjude kindlustus
muu varakindlustus
õigusabikulude kindlustus