Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu

Ärinimi Põlvamaa Hoiu-Laenuühistu
Registrikood 10696368
Telefon 799 3186
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Helle Virt
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus