Praktiliste Lahenduste OÜ

Ärinimi Praktiliste Lahenduste OÜ
Registrikood 11717480
Telefon 5252663
E-post praktilised.lahendused@gmail.com
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Aavo Faber
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
maismaasõidukite kindlustus