Prestigia OÜ

Ärinimi Prestigia OÜ
Registrikood 14356597
Aadress Mustakivi tee 25-425, Tallinn 13912
Telefon +372 56865846
E-post veronika.sevjakova@mail.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Veronika Sevjakova
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
haiguskindlustus
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
finantskahjude kindlustus
õigusabikulude kindlustus