Raissa Labenskaja FIE

Ärinimi Raissa Labenskaja FIE
Registrikood 46007150277
Telefon 6332356
E-post paetur@hot.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Raissa Labenskaja
Kindlustusandja AAS BTA Baltic Insurance Company Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus
õhusõidukite kindlustus
raudtee veerevkoosseisu kindlustus
veesõidukite kindlustus
transporditavate kaupade kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
krediidikindlustus
garantiikindlustus
finantskahjude kindlustus
maismaasõidukite kindlustus