Rantell AS

Ärinimi Rantell AS
Registrikood 10273874
Telefon 736 2962
E-post rantell@rantell.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Toomas Birken
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
muu varakindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
finantskahjude kindlustus
tsiviilvastutuskindlustus
õigusabikulude kindlustus
maismaasõidukite kindlustus