Rewaco Baltic OÜ

Ärinimi Rewaco Baltic OÜ
Registrikood 11371998
Aadress Narva mnt 13 Tallinn Harjumaa 10151
Telefon 55555082
E-post info@rewaco.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Boriss Adel
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
muu varakindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
finantskahjude kindlustus
abistamisteenuste kindlustus