Rewaco Baltic OÜ

Ärinimi Rewaco Baltic OÜ
Registrikood 11371998
Telefon 55555082
E-post boris@adel.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Boriss Adel
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
haiguskindlustus
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
finantskahjude kindlustus