S & T Kivitrans OÜ

Ärinimi S & T Kivitrans OÜ
Registrikood 10169987
Telefon 5064486
E-post toomas@kivitrans.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Toomas Kivistik
Kindlustusandja If P&C Insurance AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus