United Motors AS

Ärinimi United Motors AS
Registrikood 10527085
Telefon +372 6593700
E-post bmw@bmw.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Kaljo Karilaid
Kindlustusandja AB Lietuvos draudimas Eesti filiaal
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
maismaasõidukite kindlustus
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus