Herrmann, Huebner & Partner Insurance Broker OÜ

Andmed
Ärinimi
Herrmann, Huebner & Partner Insurance Broker OÜ
Registrikood
14897643
Aadress
Pärnu mnt 388b-1, 11612 Tallinn
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
2500 eurot
Kindlustuse turustamise eest vastutav juhatuse liige
Christoph Hübner
Kande tegemise kuupäev

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
2. Haigestumine
Saksamaa

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II), Lisa I, A, kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum
2. Haigestumine:
3. Maismaasõidukid (v.a raudteeveeremid)
7. Transiitkaup
13. Üldine vastutus
16. Mitmesugune finantskahju:
17. Õigusabikulud
18. Abistamisteenus

Direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) lisa II Elukindlustuse liigid:
I. Solventsus II artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud elukindlustus, välja arvatud II ja III punktis osutatu
Ungari, Tšehhi, Hispaania, Madalmaad, Bulgaaria, Kreeka, Poola, Sloveenia, Iirimaa, Soome, Portugal, Prantsusmaa, Malta, Belgia, Luksemburg, Rumeenia, Rootsi, Taani, Liechtenstein, Norra, Austria, Island, Slovakkia, Küpros

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II), Lisa I, A, kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum
2. Haigestumine:
3. Maismaasõidukid (v.a raudteeveeremid)
7. Transiitkaup
13. Üldine vastutus
16. Mitmesugune finantskahju:
17. Õigusabikulud
18. Abistamisteenus

Direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) lisa II Elukindlustuse liigid:
I. Solventsus II artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud elukindlustus, välja arvatud II ja III punktis osutatu
Horvaatia
Viimati muudetud: 25/02/2023 - 01:03