Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

Andmed
Ärinimi
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Registrikood
11111547
Aadress
Villardi tn. 22 Tallinn 10136
Telefon
+372 66 44 388
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 64 55 015
Aktsia- või osakapitali suurus
63 800 Eurot

Filiaalid

KOMINSUR KINDLUSTUSMAAKLER LATVIJAS FILIALE

Asukohariik
Läti
Ärinimi
KOMINSUR KINDLUSTUSMAAKLER LATVIJAS FILIALE
Aadress
Gustava Zemgala gatve 76, 2nd floor Jauna Teika, building Teodors Riga LV-1039, Latvia
Filiaali juhid
Oksana Musayeva
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
Direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) lisa I Kahjukindlustuse liigid, osa A: kindlustusliigid 1-18.

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) lisa I Kahjukindlustuse liigid, osa A:
6. Veesõidukite kindlustus
7. Transporditavate kaupade kindlustus
8. Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
9. Muu varakindlustus
12. Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
13. Tsiviilvastutuskindlustus
Prantsuse Vabariik

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) lisa I Kahjukindlustuse liigid, osa A:
6. Veesõidukite kindlustus
7. Transporditavate kaupade kindlustus
8. Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
9. Muu varakindlustus
12. Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
13. Tsiviilvastutuskindlustus
Bulgaaria Vabariik
Viimati muudetud: 31/08/2023 - 18:32