Marsh Kindlustusmaakler AS

Andmed
Ärinimi
Marsh Kindlustusmaakler AS
Registrikood
10195016
Aadress
Tartu mnt 18, 10145 Tallinn
Telefon
6 811 000
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
6 811 001
Aktsia- või osakapitali suurus
63 912 Eurot
Olulist osalust omavad isikud
Nimi
MARSH AS
Osaluse suurus protsentides
100

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Direktiiv 239/73
Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Poola
2002/83
Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Poola

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
õnnetusjuhtumite kindlustus
Prantsusmaa
haiguskindlustus
Prantsusmaa
maismaasõidukite kindlustus
Prantsusmaa
raudtee veerevkoosseisu kindlustus
Prantsusmaa
õhusõidukite kindlustus
Prantsusmaa
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Prantsusmaa
transporditavate kaupade kindlustus
Prantsusmaa
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Prantsusmaa
muu varakindlustus
Prantsusmaa
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
Prantsusmaa
õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
Prantsusmaa
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
Prantsusmaa
tsiviilvastutuskindlustus
Prantsusmaa
krediidikindlustus
Prantsusmaa
garantiikindlustus
Prantsusmaa
finantskahjude kindlustus
Prantsusmaa
õigusabikulude kindlustus
Prantsusmaa
abistamisteenuste kindlustus
Prantsusmaa

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Kõik kahjujkindlustuse liigid
Ungari