Northern1 International Insurance Brokers OÜ

Andmed
Ärinimi
Northern1 International Insurance Brokers OÜ
Registrikood
12806139
Aadress
Veskiposti tn 2-1002, Tallinn 10138
Telefon
+37253796032
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
2500 eurot
Kindlustuse turustamise eest vastutav juhatuse liige
Jean Pierre Vaillot Bredorf
Kande tegemise kuupäev

Tegevusload

Luba: 4.1-1/52

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/52
Tegevusloaga piiritletud tegevus
Olulist osalust omavad isikud
Nimi Osaluse suurus protsentides
Jean Pierre Vaillot Bredorf
70
Signe Soonberg
30

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
õnnetusjuhtumite kindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
haiguskindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
maismaasõidukite kindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
õhusõidukite kindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
laevade kindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
transporditavate kaupade kindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
muu varakindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas liikluskindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
tsiviilvastutuskindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
krediidikindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
garantiikindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
finantskahjude kindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
kohtukulude kindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
abistamisteenuste kindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
Direktiiv 2002/83
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
I üldine elukindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States
IV pikaajaline tervisekindlustus
Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid/All EU Member States

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Kõik elukindlustuse liigid
Islandi Vabariik
Kõik kahjukindlustuse liigid
Islandi Vabariik
Viimati muudetud: 02/06/2023 - 16:57