Vagner Insurance Broker AS (endine ärinimi Vagner Kindlustusmaakler AS, kuni 31.12.2015)

Andmed
Ärinimi
Vagner Insurance Broker AS (endine ärinimi Vagner Kindlustusmaakler AS, kuni 31.12.2015)
Registrikood
10174793
Aadress
Mõisa tn 4, Tallinn 13522
Telefon
6 312 627
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
6 410 284
Aktsia- või osakapitali suurus
64 000 Eurot

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
98
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
239/73 Lisa
Kõik EL riigid
1. õnnetusjuhtumite kindlustus
Kõik EL riigid
3. maismaasõidukite kindlustus
Kõik EL riigid
6. laevade kindlustus
Kõik EL riigid
7. transporditavate kaupade kindlustus
Kõik EL riigid
8. tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Kõik EL riigid
9. muu varakindlustus
Kõik EL riigid
12. veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
Kõik EL riigid
13. tsiviilvastutuskindlustus
Kõik EL riigid
14. krediidikindlustus
Kõik EL riigid
16. finantskahjude kindlustus
Kõik EL riigid
17. kohtukulude kindlustus
Kõik EL riigid
18. abistamisteenuste kindlustus
Kõik EL riigid
4. raudtee veerevkoosseisu kindlustus
Kõik EL riigid
5. õhusõidukite kindlustus
Kõik EL riigid
10. mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
Kõik EL riigid
11. õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
Kõik EL riigid
Viimati muudetud: 19/06/2023 - 14:19