Alfred Lettner

Andmed
Ärinimi
Alfred Lettner
Riik
Austria
Piiriülese teenuse osutamise õiguse muutmise otsuse tegemise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Kindlustus surmajuhtumiks ( KindlTS § 13 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Kindlustus üleelamistähtajaks ( KindlTS § 13 lg 1 p 2 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Sünnikindlustus ja abiellumiskindlustus ( KindlTS § 13 lg 1 p 7 )
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Annuiteet ( KindlTS § 13 lg 1 p 4 )
Õhusõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 5 )
Investeerimisriskiga elukindlustus ( KindlTS § 13 lg 1 p 8 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Tontiin ( KindlTS § 13 lg 1 p 10 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tööandja pensionifondi valitsemine ( KindlTS § 13 lg 1 p 12 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 11 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Krediidikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 14 )
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )
Viimati muudetud: 14/09/2020 - 15:40