ASSURANCES COTTON-RINALDUCCI-MORSIAU SPRL

Andmed
Ärinimi
ASSURANCES COTTON-RINALDUCCI-MORSIAU SPRL
Riik
Belgia
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2009/138/EÜ, kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) Lisa II järgi:
I Artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud elukindlustus, välja arvatud II ja III punktis osutatu;
II abiellumiskindlustus, sünnikindlustus;
III artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i ja iii osutatud kindlustus, mis on seotud investeerimisfondidega;
VI artikli 2 lõike 3 punkti b alapunktis ii osutatud kapitali kogumise tegevus;
VII artikli 2 lõike 3 punkti b alapunktides iii ja iv osutatud grupipensionifondide haldamine.
Kõik kahjukindlustuse liigid.
Viimati muudetud: 28/07/2020 - 16:08