AFS Wealth Management & Insurance Advisers Limited

Andmed
Ärinimi
AFS Wealth Management & Insurance Advisers Limited
Riik
Iirimaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Kindlustus surmajuhtumiks ( KindlTS § 13 lg 1 p 1 )
Kindlustus üleelamistähtajaks ( KindlTS § 13 lg 1 p 2 )
Annuiteet ( KindlTS § 13 lg 1 p 4 )
Sünnikindlustus ja abiellumiskindlustus ( KindlTS § 13 lg 1 p 7 )
Investeerimisriskiga elukindlustus ( KindlTS § 13 lg 1 p 8 )
Tontiin ( KindlTS § 13 lg 1 p 10 )
Tööandja pensionifondi valitsemine ( KindlTS § 13 lg 1 p 12 )
Õnnetusjuhtumikindlustus lisakindlustusena ( KindlTS § 13 lg 1 p 5 )
Haiguskindlustus lisakindlustusena ( KindlTS § 13 lg 1 p 6 )
Kindlustus surmajuhtumiks ja üleelamistähtajaks ( KindlTS § 13 lg 1 p 3 )
Katkestamisõiguseta pikaajaline haiguskindlustus ( KindlTS § 13 lg 1 p 9 )
Kapitali kogumise tegevus ( KindlTS § 13 lg 1 p 11 )
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ artikli 2 lõike 3 punkti b alapunktis v nimetatud tegevus ( KindlTS § 13 lg 1 p 13 )
Viimati muudetud: 26/07/2018 - 13:38