AIR COURTAGE ASSURANCES

Andmed
Ärinimi
AIR COURTAGE ASSURANCES
Riik
Prantsusmaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
1. Õnnetusjuhtum (kaasa arvatud tööõnnetused ja kutsehaigused)
5. Õhusõidukid
11. Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus