Anthony CALCI

Andmed
Ärinimi
Anthony CALCI
Riik
Prantsusmaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2009/138/EÜ, kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) Lisa II järgi:
I Artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud elukindlustus, välja arvatud II ja III punktis osutatu;
VI artikli 2 lõike 3 punkti b alapunktis ii osutatud kapitali kogumise tegevus.
Viimati muudetud: 30/09/2020 - 15:56