KIMPA

Andmed
Ärinimi
KIMPA
Riik
Prantsusmaa
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2009/138/EÜ, kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) Lisa II järgi:
I Artikli 2 lõike 3 punkti a alapunktides i, ii ja iii osutatud elukindlustus, välja arvatud II ja III punktis osutatu;
VI artikli 2 lõike 3 punkti b alapunktis ii osutatud kapitali kogumise tegevus;
VII artikli 2 lõike 3 punkti b alapunktides iii ja iv osutatud grupipensionifondide haldamine.
Solventsus II, Lisa I järgi kahjukindlustuse liigid:
14. Krediit
Viimati muudetud: 07/06/2021 - 11:46