Marine Insurance Services SIA Eesti filiaal

Andmed
Ärinimi
Marine Insurance Services SIA Eesti filiaal
Registrikood
14531913
Aadress
Lahepea 7-A4, Tallinn, Harju maakond, 10617
E-posti aadress
Riik
Läti
Registri nimetus
Äriregister
Load
Filiaali tegutsemise algus
Filiaali loa andmise otsuse tegemise ning jõustumise kuupäev või filiaali asutamiseks esitatud andmete ning dokumentide saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Kõik kahjukindlustuse liigid
Päritoluriigi järelevalveasutuse kontaktandmed
Aadress
Kungu iela 1, Rīga, LV-1050
Telefon
+37167774800
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Nimi
FKTK - Financial and Capital Market Commission
Faks
+37167225755