SIA CL Insurance Broker Eesti filiaal

Andmed
Ärinimi
SIA CL Insurance Broker Eesti filiaal
Registrikood
11558745
Aadress
Narva mnt 63/1, Tallinn , Harju maakond 10120
Telefon
+372 6222100
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
+372 6222101
Riik
Läti
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Kahjukindlustuse liigid 1,2,3,7,8,10,13,16.
1) õnnetusjuhtumikindlustus;
2) haiguskindlustus;
3) maismaasõidukite kindlustus;
7) transporditavate kaupade kindlustus;
8) tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus;
10) mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus;
13) tsiviilvastutuskindlustus;
16) finantskahjude kindlustus;