Seesam Insurance AS

Ärinimi
Seesam Insurance AS
Registrikood
10055752
Aadress
Maakri 19/1, 10145, Tallinn
Telefon
+372 628 1800
Faks
+372 628 1802
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Kande tegemise kuupäev
Aktsia- või osakapitali suurus
3 000 000

Tegevusload

Luba: RM-1006

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-1006
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )

Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )

Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )

Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )

Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )

Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )

Luba: RM-1047

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-1047
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )

Luba: RM-1164

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-1164
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )

Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )

Luba: RM-1404

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
RM-1404
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )

Luba: 40-9

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
40-9
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )

Luba: 64

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
64
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )

Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )

Luba: 4.1-1/66

Tegevusloa andmise või nimekirja kandmise otsuse nr.
4.1-1/66
Tegevusloaga piiritletud tegevus

Kahjukindlustuse edasikindlustus

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
14
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
õnnetusjuhtumite kindlustus
Läti, Leedu
maismaasõidukite kindlustus
Läti, Leedu
tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Läti, Leedu
muu varakindlustus
Läti, Leedu
laevade kindlustus
Läti, Leedu
tsiviilvastutuskindlustus
Läti, Leedu
transporditavate kaupade kindlustus
Läti, Leedu
finantskahjude kindlustus
Läti, Leedu
raudtee veerevkoosseisu kindlustus
Läti, Leedu
veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
Läti, Leedu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise number
4.1-1/51
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. õnnetusjuhtumite kindlustus
Luksemburg

Filiaalid

Seesam Insurance AS Latvijas filiale

Asukohariik
Läti Vabariik
Ärinimi
Seesam Insurance AS Latvijas filiale
Aadress
Vienibas gatve 87H, Riga, LV-1004
Filiaali load
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise number
79
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise kuupäev
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )

Seesam Insurance AS Lietuvos filialas

Asukohariik
Leedu Vabariik
Ärinimi
Seesam Insurance AS Lietuvos filialas
Aadress
Konstitucijos pr. 29, Vilnius, Lithuania
Filiaali load
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise number
79
Lepinguriigis filiaali asutamiseks esitatud andmete ja dokumentide edastamise otsuse tegemise kuupäev
Filiaali poolt osutatavate teenuste loetelu
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Olulist osalust omavad isikud
Osaluse suurus protsentides Nimi
100
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe