Telia Försäkring AB Eesti filiaal

Ärinimi
Telia Försäkring AB Eesti filiaal
Registrikood
14365946
Aadress
Mustamäe tee 3, 15033 TALLINN
Telefon
+372 6411777
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Riik
Rootsi Kuningriik
Vahenduse eest vastutava filiaali juhataja nimi
Mats Gregorson
Teenuste loetelu
Teenuse nimetus
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )