Kindlustuse järelevalveline avalikustamine

Kindlustusandjate järelevalvet ja kindlustussektorit iseloomustav teave on sätestatud komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/2451, milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid, mis käsitlevad järelevalveasutuste konkreetse teabe vorme ja struktuure, mis avalikustatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/138/EÜ põhjal.

Avaldatud teave on:

  • õigusnormid ja üldised suunised
  • järelevalvemenetlus
  • statistilised koondandmed
  • direktiivi 2009/138/EÜ kohaste valikuvõimaluste kasutamine
  • järelevalve eesmärgid.