AS Lux Express Estonia

Ärinimi AS Lux Express Estonia
Registrikood 10092807
Aadress Lastekodu 46 10144 Tallinn
Telefon 6813484
E-post [email protected]
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Age Käos
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus