GrECo Specialty GmbH Eesti filiaal

Andmed
Ärinimi
GrECo Specialty GmbH Eesti filiaal
Registrikood
12592796
Aadress
Viru väljak 2, 10111 Tallinn, Harjumaa
Riik
Austria
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuste loetelu
Teenuste osutamise riik Teenuse nimetus
Õnnetusjuhtumikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 1 )
Kindlustus surmajuhtumiks ( KindlTS § 13 lg 1 p 1 )
Haiguskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 2 )
Kindlustus üleelamistähtajaks ( KindlTS § 13 lg 1 p 2 )
Maismaasõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 3 )
Sünnikindlustus ja abiellumiskindlustus ( KindlTS § 13 lg 1 p 7 )
Raudtee veerevkoosseisu kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 4 )
Annuiteet ( KindlTS § 13 lg 1 p 4 )
Õhusõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 5 )
Investeerimisriskiga elukindlustus ( KindlTS § 13 lg 1 p 8 )
Veesõidukite kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 6 )
Tontiin ( KindlTS § 13 lg 1 p 10 )
Transporditavate kaupade kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 7 )
Tööandja pensionifondi valitsemine ( KindlTS § 13 lg 1 p 12 )
Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 8 )
Muu varakindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 9 )
Mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus, sealhulgas kohustuslik liikluskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 10 )
Õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 11 )
Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 12 )
Tsiviilvastutuskindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 13 )
Krediidikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 14 )
Garantiikindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 15 )
Finantskahjude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 16 )
Õigusabikulude kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 17 )
Abistamisteenuste kindlustus ( KindlTS § 12 lg 1 p 18 )
Kindlustus surmajuhtumiks ja üleelamistähtajaks ( KindlTS § 13 lg 1 p 3 )