Reisikorraldaja OÜ

Ärinimi Reisikorraldaja OÜ
Registrikood 11152279
Telefon 5021890
E-post sinu@reisikorraldaja.ee
Kindlustuse turustamise vastutav juhatuse liige Margus Peterson
Kindlustusandja Salva Kindlustuse AS
Kindlustuslepingud kindlustustegevuse alaliikide lõikes
Kahjukindlustuse liigid
õnnetusjuhtumite kindlustus