Aktsiaselts Vandeni Kindlustusmaaklerid

Andmed
Ärinimi
Aktsiaselts Vandeni Kindlustusmaaklerid
Registrikood
10613620
Aadress
Tornimäe 7 PO Box 149, 10145 Tallinn
Telefon
616 4550
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
616 4551
Aktsia- või osakapitali suurus
6991 Eurot
Kande tegemise kuupäev
Olulist osalust omavad isikud
Nimi
RAUL KÄLLO
Osaluse suurus protsentides
100

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
1. õnnetusjuhtumite kindlustus
Prantsusmaa
3. maismaasõidukite kindlustus
Prantsusmaa
6. laevade kindlustus
Prantsusmaa
7. transporditavate kaupade kindlustus
Prantsusmaa
8. tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
Prantsusmaa
9. muu varakindlustus
Prantsusmaa
12. veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
Prantsusmaa
13. tsiviilvastutuskindlustus
Prantsusmaa
14. krediidikindlustus
Prantsusmaa
16. finantskahjude kindlustus
Prantsusmaa
17. kohtukulude kindlustus
Prantsusmaa
18. abistamisteenuste kindlustus
Prantsusmaa
4. raudtee veerevkoosseisu kindlustus
Prantsusmaa
5. õhusõidukite kindlustus
Prantsusmaa
10. mootorsõiduki valdaja vastutuskindlustus
Prantsusmaa
11. õhusõiduki valdaja vastutuskindlustus
Prantsusmaa
15. garantiikindlustus
Prantsusmaa
2. haiguskindlustus
Prantsusmaa
I üldine elukindlustus
Prantsusmaa
II abiellumiskindlustus
Prantsusmaa
III investeerimisfondidega seotud elukindlustus
Prantsusmaa
IV pikaajaline tervisekindlustus
Prantsusmaa
VI kapitalikogumiskindlustus
Prantsusmaa
VII grupipensionifondide haldamine
Prantsusmaa

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Kõik kahjukindlustuse liigid
Kõik Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid/All EEA States
Kõik elukindlustuse liigid
Kõik Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid/All EEA States
Kahjukindlustuse edasikindlustus
Kõik Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid/All EEA States
Elukindlustuse edasikindlustus
Kõik Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid/All EEA States
Viimati muudetud: 27/09/2019 - 14:15