KindlustusEst Kindlustusmaakler OÜ

Andmed
Ärinimi
KindlustusEst Kindlustusmaakler OÜ
Registrikood
10703702
Aadress
Suur-Patarei 2, 10415 Tallinn
Telefon
+372 12555
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Faks
6776777
Aktsia- või osakapitali suurus
24 950 Eurot

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise aluseks oleva otsuse tegemise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
239/73 Lisa
Kõik EL riigid
2002/83
Kõik EL riigid
Viimati muudetud: 27/09/2019 - 14:20