Kominsur Kindlustusmaakler OÜ

Ärinimi
Kominsur Kindlustusmaakler OÜ
Registrikood
11111547
Aadress
Villardi tn. 22 Tallinn 10136
Telefon
+372 66 44 388
Faks
+372 64 55 015
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Aktsia- või osakapitali suurus
6380 Eurot

Filiaalid

KOMINSUR KINDLUSTUSMAAKLER LATVIJAS FILIALE

Asukohariik
Läti
Ärinimi
KOMINSUR KINDLUSTUSMAAKLER LATVIJAS FILIALE
Aadress
Gunara Astras iela 8b, Riga, LV-1082 LATVIA

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriüleselt osutatavate teenuste loetelu

Piiriülese teenuse osutamise õiguse saamise kuupäev
Teenuse nimetus ja osutamise maa
Direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) lisa I Kahjukindlustuse liigid, osa A:
6. Veesõidukite kindlustus
7. Transporditavate kaupade kindlustus
8. Tulekindlustus ja loodusjõudude kindlustus
9. Muu varakindlustus
12. Veesõiduki valdaja vastutuskindlustus
13. Tsiviilvastutuskindlustus
Bulgaaria Vabariik