Makseasutuste majandusaasta aruanded

MERAS § 83 lõike 1 kohaselt makseasutuse majandusaasta aruanne peab olema kättesaadav makseasutuse asukohas, makseasutuse kõigis filiaalides ning makseasutuse veebilehel. Viimase puudumise korral esitab makseasutus avalikustatava aruande Finantsinspektsioonile avalikustamiseks tema veebilehel.