Makseasutuste koondandmed

Makseasutuste maksetehingute koondandmed (alates 31.03.2012) on toodud Finantsinspektsioonile esitatud aruannete põhjal.  


Küsimused ja kommentaarid on oodatud aadressile aruandlus@fi.ee.

Koondandmete avaldamise kalender

Andmetabeli nimetus Avaldamise kuupäev Aruandeperiood
Makseasutuste maksetehingud, v.a MERAS-i § 11 alusel tegutsevad makseasutused kvartalile järgneva kolmanda kuu 1. tööpäev kvartal
Makseasutuste maksetehingud, sh MERAS-i § 11 alusel tegutsevad makseasutused poolaastale järgneva kolmanda kuu 1. tööpäev poolaasta